Att inte styras av telefonen

Louise Hellbom · 4 nov, 2020

Vi lever i en digitaliserad värld. I Sverige har det gjorts en översikt över vad man vet idag kring ungas användande av mobiltelefon och sociala medier i samarbete med MIND. Sammanfattningsvis visar studier att unga som tillbringar begränsad tid med digitala medier har en högre sannolikhet att rapportera ett gott välbefinnande jämfört med unga som inte tillbringar någon tid alls. Sociala medier kan här indikera att de fyller ett socialt behov. Däremot är sannolikheten högre att de unga rapporterar lägre välbefinnande om de tillbringar mycket tid på sociala medier. Det krävs mer forskning för att tydligare se samband mellan ohälsa och användandet av sociala media. Det kan vara en markör för ohälsa vid omfattande användning men studierna är inte tillräckligt omfattande och tydliga för att ge en enhetlig bild. Vi kommer inte att gå tillbaka till en tid utan telefoner som det ser ut. Däremot är vi redan i en tid där det blir alltmer nödvändigt för oss att träna vårt fokus. Appar och sociala medier och spel är gjorda för att vi ska fortsätta och stanna kvar i spelet eller på plattformen. De påverkar vår biokemi. Utsöndringen av neurotransmittorer påverkas av våra beteenden. Vi behöver lära barn och unga hur samspelet mellan kroppen/hjärnan och medierna fungerar. Vår mobiltelefon fungerar som vår tredje hjärnhalva idag. Vi minns telefonnummer, hittar på kartan, räknar ut saker på vår mobil. Vi behöver då samtidigt träna vår hjärna att medvetet rikta fokus så att vi inte genom omedvetna mönster påverkar vår biokemi i en riktning där vi börjar må dåligt. Att träna mindfulness och meditation är ett sätt att bli varse våra tankar, förnimmelser och beteenden som kan hjälpa oss att göra aktiva val, istället för att omedvetet följa med apputvecklarnas snitslade bana för hur de vill att vi ska bete oss. Vi behöver ge barn och ungdomar tillfälle att träna detta i skolan då det har en direkt effekt på hur de använder sin telefon och media och till vilken nytta både i och utanför skolans värld. 

Länkar

https://mind.se/wp-content/uploads/mind-mar-unga-samre-i-en-digital-varld.pdf
Dela artikeln