Om oss

stillin’ är finansierat av allmänna arvsfonden och ägs av organisationen Skolyoga. Skolyoga startade 2012 med ett viktigt uppdrag; att integrera yoga som hälsofrämjande verktyg i skolan.

Vi lyckades väl med att nå förskolan och grundskolan. Utmaningen blev att integrera yoga även i gymnasieskolor. Tills vi såg möjligheten att genom arvsfonden göra en ordentlig satsning där vi kunde ta fram ett verktyg som är anpassat för och skapat tillsammans med gymnasieskolan.

Vi trodde verkligen på vår idé. Fick nej på första ansökan men vi kunde inte ge upp med tanke på alla de gymnasieungdomar och unga vuxna som vi mött på konferenser, på stan och i yogasammanhang som beskriver hur de upplever stress i skolan och att de samtidigt saknar konkreta verktyg. Andra ansökan blev beviljad.

Nyckeln var att göra detta tillsammans med lärare och elever. Vi har tack vare arvsfonden nu kunnat fungera som en facilitator som skapat förutsättningar för ungdomar och lärare att utveckla det här materialet. Vi bidrar med kunskap, teknik och övningar och de bidrar med erfarenhet och ramar som gäller gymnasieskolan.

Tillsammans har vi skapat ett unikt material som blir aktuellt och hållbart i längden. Vi är tre personer som arbetar deltid i projektet, en projektledare, en koordinator och en metodutvecklare, alla med lång erfarenhet av att arbeta med skolan, med yoga och andra body-mind-tekniker samt process och utvecklingsledning. 

Vi arbetar med aktörs- och referensgrupper där vi möter både elever och lärare och bollar deras behov och utmaningar i skolan. Vi provar övningar och utvärderar effekter och upplevelserna av dessa. De är med och tycker och tänker om form, innehåll, design ja allt vad vi skapar tillsammans.

Det är en process som vi inte visste var den skulle börja och vi vet sannerligen inte var den kommer att sluta. Men en sak vet vi – vi är på helt rätt väg och vi går den tillsammans!

Filippa Odevall
Metodutvecklare
Louise Hellbom
Projektledare
Mia Silverplats
Koordinator

Vanliga frågor

Vad ingår i stillin’ materialet?

– +37 övningar med hälsofrämjande aktiviteter att göra i klassrummet
– 4 teman utvecklade utifrån gymnasieungdomars egen nämnda utmaningar; Fokus & Koncentration, Motivation & Lust, Trygghet & Relation, Studiero & Lugn
– Kompetensutvecklingskurs i Hjärnträning för skolpersonal med hjärntränings-experiment att göra med eleverna
– En mängd evidens- och forskningsartiklar
– Möjlighet för dig och dina elever att delta i utvecklingen av stillin’ genom träffar, workshops och läger
– Stöd från stillin’s team där du kan bolla små och stora utmaningar

Var hittar jag mer information om forskning och evidens?

Vi lägger kontinuerligt upp forskningsartiklar på vår blogg, som visar hur hälsofrämjande övningar som andning, avslappning, riktad uppmärksamhet och fysisk aktivitet påverkar hälsa och välmående.

Får man göra yoga, meditation och mindfulness i skolan?

Ja, vi får utöva yogaaktiviteter i skolan. 2012 genomförde Skolyoga en pilotsatsning på en skola i Stockholm som nådde 25 pedagoger och ca 280 barn. SVT filmade detta och reportaget ledde till att en person i Kalmar skickade in en anmälan till Skolinspektionen där han menade att yoga är en religion. Religiösa inslag i skolan är förbjudna. Skolinspektionen såg över fallet och beslutade sedan att yoga syftar till att främja barns hälsa, det är inte religiöst. Skolyogas svar på anmälan samt Skolinspektionens beslut kan du läsa HÄR!

Jag vill gärna komma igång men tror inte min klass kommer vilja göra den här typen av övningar.

Om du har elever som du tror skulle göra motstånd till den här typen av övningar är vårt förslag att börja med de elever du tror vill göra övningarna. Börja där motståndet är som minst.

Ett annat alternativ är att du börjar göra vår kompetensutvecklingskurs i Hjärnträning, som ingår i stillin’. Där finns roliga experiment och forskningsbaserade kortfilmer om hur vår hjärna fungerar. Innan du börjar med stillin’ -övningarna i klassrummet, gör gärna några experiment och titta på några kortfilmer med eleverna, så att de kan bekanta sig med hur deras hjärna fungerar och genom det få ökad motivation att prova övningarna.

Vilka åldrar riktar sig stillin’ till?

stillin’ är lämpligast att använda i åldrarna 15-20.